085 877 24 52 info@jouwmondzorgjob.nl

PRIVACYVERKLARING Jouw Mondzorg Job

ALGEMEEN
Hier leest u de privacyverklaring van Jouw Mondzorg Job, ingeschreven bij de KvK onder nummer 5919 8028. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Jouw Mondzorg Job door middel van ons datasysteem en de verwerkingen ervan via onze website www.jouwmondzorgjob.nl. Ook met het gebruik van cookies.

Jouw Mondzorg Job respecteert de privacy van alle gebruikers van onze website en van onze relaties en kandidaten. Wij zorgen er voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

HOE WORDEN GEGEVENS GEBRUIKT?
Jouw Mondzorg Job verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u per e-mail, WhatsApp of per SMS te kunnen benaderen. Daarnaast kan Jouw Mondzorg Job uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, dan wel in het kader van uw interesse in vacatures.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Jouw Mondzorg Job bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Uw gegevens delen met derden
Jouw Mondzorg Job verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of omdat u wilt solliciteren op een vacature. Met bedrijven die gegevens verwerken in het kader van onze samenwerking met hen, zoals de leverancier van ons database systeem, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Jouw Mondzorg Job blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Jouw Mondzorg Job gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Jouw Mondzorg Job gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Wij plaatsen geen cookies om uw surfgedrag bij te houden of op maat gemaakte content en advertenties te kunnen aanbieden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

In kaart brengen websitebezoek 
Op de website van Jouw Mondzorg Job worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Jouw Mondzorg Job gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Jouw Mondzorg Job maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

GEGEVENS VAN KANDIDATEN
Wat doen wij met persoonsgegevens van kandidaten voor vacatures: wij gebruiken die gegevens voor wervingsdoeleinden ten behoeve van onze opdrachtgevers.

Wat houdt dit in?
Wanneer u ons benadert, solliciteert op een vacature of u aanmeldt via de website van Jouw Mondzorg Job dan wel uw gegevens aan ons verstrekt op een beurs of anderszins, nemen wij de door u verstrekte persoonsgegevens op in onze database. Wij verwerken uw persoonsgegevens tevens om onze wervingsdatabase te kunnen beheren en om contact met u op te kunnen nemen. Op deze manier kunnen wij u informeren over nieuwe vacatures of u uitnodigen voor activiteiten.

Op basis van welke rechtsgrondslag doen wij dit voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde?
De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde is uw “toestemming”. Door uw gegevens aan Jouw Mondzorg Job te verstrekken stemt u er uitdrukkelijk mee in dat uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het hierboven, onder beschreven doeleinde. U hebt het recht om uw toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking.

Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde?
Voor dit doeleinde verwerken wij uw contactgegevens, foto’s, informatie in het kader van de aanwerving (zoals uw cv, werkervaring, opleidingsgegevens, etc.) en correspondentie met Jouw Mondzorg Job over sollicitaties (waaronder referenties).

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens die voor dit doeleinde verwerkt worden?
Voor dit doeleinde worden uw persoonsgegevens zo lang bewaard als nodig is om het wervingsproces af te ronden. Indien wij redelijkerwijs verwachten in de nabije toekomst andere interessante vacatures voor u te hebben, kunnen wij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden bewaren. Wij bewaren uw gegevens enkel als u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Uw gegevens worden alleen met uw toestemming verstrekt aan onze opdrachtgevers
Jouw Mondzorg Job zal altijd opdrachtgevers geanonimiseerde CV’s sturen die in aanmerking komen voor de vacature. Uw daadwerkelijke persoonsgegevens worden enkel en alleen verstrekt aan onze opdrachtgevers met uw toestemming. Wij zenden nooit zonder in- dan wel toestemming persoonsgegevens aan derden.

GEGEVENS VAN RELATIES
Jouw Mondzorg Job kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt of heeft gemaakt van onze diensten, omdat u deze bij het invullen van een contactformulier op de website of beurs aan ons heeft verstrekt, omdat wij u willen informeren over onze activiteiten.
Jouw Mondzorg Job kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Uw voor- en achternaam en initialen
• Uw adresgegevens
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mailadres

U kunt ons op elk moment verzoeken uw persoonsgegevens uit ons bestand ter verwijderen. Dat kan door het sturen van een mail naar info@jouwmondzorgjob.nl.

TOT SLOT
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Op onze website (www.jouwmondzorgjob.nl) kunt u zelf inloggen en uw gegevens aanpassen naar uw goeddunken. Uw inlog gegevens kunt u via de website opvragen mocht u dat niet meer voorhanden hebben.

Beveiligen
Jouw Mondzorg Job neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Jouw Mondzorg Job maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Probleem of klacht
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Jouw Mondzorg Job verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Jouw Mondzorg Job per mail of telefoon. Mocht u dan alsnog een klacht hebben over de wijze waarop wij omgaan met uw privacy dan kunt u dit melden bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.