BTW-vrij verlonen van medewerkers

Hoe werkt het?

BTW-vrij verlonen van medewerkers

Steeds meer praktijken zien de risico’s van personeel op de loonlijst met enige huiver tegemoet. Niet zozeer dat het aan het personeel ligt, het zijn meer de verplichte regelingen van de overheid waar een praktijk flink last kan hebben. Neem bijvoorbeeld een zieke werknemer die arbeidsongeschikt raakt. De werkgever is momenteel tenminste twee jaar verantwoordelijk voor de doorbetaling, ongeacht de onderliggende oorzaak van de arbeidsongeschiktheid. (zie ook: https://www.uwv.nl/werkgevers/werknemer-is-ziek/loondoorbetaling/werknemer-is-ziek-loon-doorbetalen/index.aspx )

Het komt regelmatig voor dat praktijken hierdoor in de (financiële) problemen komen. Want los van de salaris doorbetaling moet er vaak ook een -tijdelijke- vervanger worden ingehuurd, die soms lastig te vinden is. Dus dubbele salariskosten die overigens door een goede verzuimverzekering wat lager kunnen uitvallen.

Jouw Mondzorg Job heeft een unieke service voor de tandheelkunde:

Het BTW-vrij verlonen van uw medewerker(s)
Als u via een uitzendbureau of payroll organisatie een medewerker inhuurt of verloont, krijgt u ALTIJD een rekening mét BTW. Dat wil zeggen dat uw personeel 21% duurder wordt, de praktijk kan immers de BTW niet verrekenen met de belasting. Jouw Mondzorg Job heeft de service om uw nieuwe maar ook de bestaande medewerker(s) te verlonen. Zónder BTW !  Dus een heel stuk goedkoper. Het voordeel? Daarmee bent u alleen nog economisch werkgever en de verloner is de juridisch werkgever. De praktijk betaalt alleen de gewerkte uren achteraf en per week. Alle risico’s van ziekte en vrije dagen etc, liggen bij de verloner.

Verlengde proeftijd.
U kunt deze service ook gebruiken als u -nog- niet zeker weet of u een medewerker een vast contract moet aanbieden of niet. Pas bij een arbeidscontract van méér dan 6 maanden heeft u een proeftijd van één maand en bij een arbeidscontract van onbepaalde tijd (vanaf de start) heeft u twee maanden proeftijd. Wilt u meer proeftijd, dan is verlonen via Jouw Mondzorg Job een veilige optie.

CAO
De medewerker(s) die via ons worden verloond vallen onder de CAO van de VVT (Verpleeghuis, Verzorgingshuis en Thuiszorg) Daarmee krijgen ze automatisch ook een pensioen opbouw bij Zorg en Welzijn. Dit valt dus ook onder het goed werkgeverschap. Medewerkers zullen zelf zeer tevreden zijn met deze regeling.

De praktijk hoeft helemaal niets meer te regelen, die krijgt alleen maar wekelijks een factuur achteraf voor de gewerkte uren. Hierbij zit ook het vakantiegeld, vakantiedagen en alle mogelijk denkbare toeslagen en belastingen in verwerkt.

Rust
De ervaring leert dat het de praktijkhouder en/of -manager veel rust geeft. Zowel financieel als administratief.

Meer informatie
Als u meer wilt weten over deze verlonings-service, neem dan contact met ons op zodat we u uitgebreid kunnen informeren.